1- برای ثبت حضور در همایش بر روی فرم شرکت در همایش کلیک می کنم اما صفحه بازشده هیچ اطلاعاتی ندارد!
2- منظور از درخواست غرفه در روز همایش چیست؟ چرا غیر فعال است؟
3- اطلاعات تماس دبیرخانه همایش را چگونه به دست بیاورم؟
4- چرا قسمت ارسال مقاله غیر فعال است؟
5- آیا مقالات برگزیده در مجالات علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی چاپ خواهد شد؟
6- هزینه ی ثبت نام در همایش چقدر است؟

1- برای ثبت حضور در همایش بر روی فرم شرکت در همایش کلیک می کنم اما صفحه بازشده هیچ اطلاعاتی ندارد! up
این قسمت با توجه به تاریخ های مهم، از 1395/2/25 تا 1395/3/5 قابل دسترسی خواهد بود.
2- منظور از درخواست غرفه در روز همایش چیست؟ چرا غیر فعال است؟ up
برخی از شرکت ها، سازمان ها و یا نشریات درخواست حضور و ارائه ی محصولات خود را در روز همایش دارند که از این طریق می توانند درخواست خود را با ما در میان بگذارند. این قسمت نیز به زودی فعال خواهد شد.
3- اطلاعات تماس دبیرخانه همایش را چگونه به دست بیاورم؟ up
اطلاعات تماس دبیرخانه در قسمت تماس با ما قرار گرفته است.
4- چرا قسمت ارسال مقاله غیر فعال است؟ up
این قسمت با توجه به تاریخ های مهم از 1395/12/1 لغایت 1395/2/1 قابل دسترسی خواهد بود.
5- آیا مقالات برگزیده در مجالات علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی چاپ خواهد شد؟ up
خیر؛ مقالات برگزیده صرفاً در کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.
6- هزینه ی ثبت نام در همایش چقدر است؟ up
با توجه به اینکه ثبت حضور از 1395/2/25 لغایت 1395/3/5 خواهد بود در زمان مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.