فراخوان ثبت حضور
1395-02-25
فراخوان ثبت حضور

به اطلاع کلیه علاقمندان می رساند جهت حضور در همایش می توانند از طریق یکی از روشهای ذیل اقدام نمایند:

 

1. دعوتنامه کلیه پژوهشگرانی که برای همایش مقاله ارسال فرموده اند (فارغ از اینکه مقاله مورد پذیرش قرار گرفته باشد یا خیر) از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد.(حضور رایگان)


2. دعوتنامه کلیه مدیران و کارکنان محترم بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و بانک توسعه تعاون از طریق روابط عمومی بانک ها تقدیم خواهد شد. (حضور رایگان)


3. کلیه اساتید، مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی در صورت تمایل به حضور در همایش، می بایست نسبت به اخذ  معرفی نامه و  ارائه آن به دبیرخانه همایش اقدام نمایند. (حضور رایگان)

تذکر1: معرفی نامه می بایست توسط واحد آموزش یا نیروی انسانی محل خدمت صادر شده باشد.

تذکر2: با توجه به ظرفیت محدود همایش، اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر نسبت به ارائه معرفی نامه اقدام نموده اند.


4. کلیه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد و ... در صورت تمایل به حضور در همایش، می‌بایست نسبت به دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل جهت ارائه به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اقدام نمایند. (حضور رایگان)

تذکر: با توجه به ظرفیت محدود همایش، اولویت با دانشجویانی خواهد بود که زودتر نسبت به ارائه گواهی نامه اشتغال به تحصیل اقدام نموده اند.


5. سایر علاقمندان جهت حضور در همایش می بایست نسبت به واریز هزینه ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام از طریق وب سایت همایش اقدام نمایند.

تذکر: با توجه به ظرفیت محدود پذیرش، قبل از واریز وجه جهت حصول اطمینان از وجود ظرفیت خالی با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

واریز مبلغ 300.000 ریال به عنوان هزینه حضور در همایش به شماره حساب 5225390691  بنام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، نزد بانک ملت  شعبه دانشگاه تهران کد شناسه1147 (ویژه مخاطبان ردیف 5)


روش ارسال مدارک: کلیه فرایندهای ثبت نام از طریق سایت انجام می گردد.

 

مهلت ثبت نام: از ساعت 16 روز شنبه مورخ 95/2/25  الی ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 95/3/5 می باشد