اعلام نتایج ارزیابی مقالات
1395-03-03
اعلام نتایج ارزیابی مقالات

به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند از میان 82 عنوان مقاله که برای دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور ارسال شده بود، 5 مقاله امتیاز ارائه، 8 مقاله امتیاز پوستر و 19 مقاله امتیاز چاپ در مجموعه مقالات همایش را کسب کردند.

همانطور که پیشتر ذکر شده بود مقالاتی که از سوی کمیته داوران مورد پذیرش قرار می گیرند با توجه به امتیازی که کسب کرده اند در یکی از سه دسته زیر قرار می گیرند:

 

دسته اول؛ مقالات ارائه ای

مقالاتی که امتیاز ارائه را کسب می کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:

1- ارائه مقاله در روز همایش

2- تقدیر با اهدای جوایزی نفیس

3- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش

4- اعطای گواهی پذیرش به نویسنده/نویسندگان مقاله


دسته دوم؛ مقالات پوستری

مقالاتی که امتیاز پوستر را کسب می کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:

1- نمایش خلاصه ای از مقاله در قالب پوستر در محوطه ی جانبی همایش

 2- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش

3- اعطای گواهی پذیرش به نویسنده/نویسندگان مقاله


دسته سوم؛ مقالات چاپی

مقالاتی که امتیاز چاپ را کسب می کنند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:

1- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش

2- اعطای گواهی پذیرش به نویسنده/نویسندگان مقاله


جهت اطلاع از نتایج ارزیابی مقالات اینجا را کلیک فرمایید.