برای دانلود کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور اینجا را کلیک کنید.