1. اعلام نتایج ارزیابی مقالات
نتایج ارزیابی مقالات اعلام شد.
2. فراخوان ثبت حضور
فراخوان ثبت حضور از 25 اردیبهشت ماه لغایت 5 خردادماه از طریق وب سایت همایش انجام می پذیرد.
3. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال متن کامل مقالات تا تاریخ 1395/2/20 تمدید شد.
4. فراخوان ارسال مقاله
از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم تقاضا می‌گردد تا با ارسال آخرین دستاوردهای پژوهشی خود، در قالب مقاله ما را در برگزاری این همایش یاری فرمایند.